طی حکمی از سوی استاندار اردبیل آقای علی بهشتی بعنوان فرماندار شهرستان مغان معرفی شد.

جلسه شورای اداری شهرستان مغان : مراسم معارفه فرماندار شهرستان گرمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل ،امام جمعه گرمی ،نماینده مردم شریف شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی ،اعضای شورای اداری در محل فرمانداری برگزار شد:

سیاست و برنامه های شهرستان مغان در هفت محور کشاورزی و گردشگری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری،اشتغالزایی، زیر بنایی و عمرانی توسعه می یابد

بهشتی فرماندار شهرستان مغان در جلسه شورای اداری گفت :شهرستان گرمی بخاطر داشتن پتانسیل ها و ظرفیت های آب و هوای و گونه های گیاهی نهفته مانده است

وی افزود : به لحاظ اقتصادی می‌توانیم داشته های شهرستان را به ثروت تبدیل کنیم

بهشتی تصریح کرد : برای توسعه شهرستان باید مردم پیش قدم و همکاری نمایند

فرماندار شهرستان با اشاره به توسعه شهرستان گفت : سند توسعه شهرستان تهیه و تدوین و در جلسه شورای برنانه ریزی استان تصویب تا طبق این سند شهرستان را توسعه دهیم

بهشتی در پایان با اشاره به برنامه های کاری در شهرستان افزود: سیاست و برنامه های شهرستان در هفت محور کشاورزی و گردشگری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغالزایی، زیر بنایی و عمرانی می باشد.

در پایان مراسم از امامی تجلیل و آقای علی بهشتی بعنوان فرماندار جدید شهرستان مغان معرفی شد.