روابط عمومی استانداری روز شنبه درخصوص وضعیت سرزمینی روستای عمارت اعلام کرد: ضمن تقدیر و تشکر از تاکیدهای نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم اردبیل و حساسیت به حق مردم شریف منطقه، اشعار می دارد قید الحاق روستای عمارت استان اردبیل به استان همسایه در تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت ۵۵۰۴۱ ه مورخ ۹۷/۰۸/۱۵ هیات محترم وزیران ، بدون درخواست مسوولان دو استان و به طور سهوی صورت گرفته بود.

بلافاصله پس از حصول اطلاع ، شخص استاندار محترم اردبیل، پی گیری های لازم را انجام و مکاتبه رسمی در تاریخ ۹۷/۹/۱۵و متعاقب آن ؛ وزیرمحترم کشور نیز در نامه ای به شماره ۱۷۰۵۹۸ تاریخ ۹۷/۹/۱۸ به معاون اول رییس جمهور، خواستار شد تا به صورت خارج ازنوبت و با قید فوریت در اولین جل سه هیات وزیران ، موضوع مزبور اصلاح گردد.