به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احدزاده مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در نشستبافرماندارگرمی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر علاوه بر مرکز استان ، سه کانون زبان انگلیسی در شهرستان های پارس آباد و مشگین شهر فعالیت می کنند.
احد زاده از راه اندازی کانون زبان های خارجی در گرمی خبرداد و افزود: با راه اندازی این کانون علاوه بر فراهم شدن زمینه آموزش زبان های خارجی به کودکان و نوجوانان شهرستان گرمی ، زمینه اشتغال هفت نفر از کارشناسان زبان های خارجی در این شهر فراهم می شود.
وی با بیان اینکه آموزش زبان های خارجی در مراکز وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برابر با استانداردهای تعریف شده جهانی انجام می شود افزود: مدارک صادر شده از طرف این کانون ها مورد تایید تمامی دستگاه های دولتی است.
به گفته احدزاده در حال حاضر ۳۱ مرکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۶۰ هزار نفر عضو در مناطق مختلف استان اردبیل دایر است و اعضای آن در ۴۲ شاخه مهتلف فعالیت می کنند.
در این نشست امامی فرماندارگرمی نیز با اشاره به فعالیت ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان گرمی از تلاش برای راه اندازی کانون شماره ۲ در گرمی درآینده نزدیک خبرداد.